Ochrana autorského díla

Produkty, které jsou umísťovány na této internetové stránce jsou autorskými díly.

Jde zejména o všechny grafiky, obrázky, designy, uspořádání a texty, které jsou součástí prodávaných produktů.

Autorská práva k nim vykonává společnost
boodyy company s. r. o.
Lermontovova 911/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
811 05
Slovenská republika

IČO: 52617238
DIČ: 2121093073
IČ DPH: Neplatca DPH

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č. 140448/B

Každá fyzická osoba, která navštíví tuto internetovou stránku je oprávněna ji prohlížet pouze za informativním účelem a účelem nákupu produktů. Bez výslovného souhlasu autora není nikdo oprávněn zejména kopírovat, upravovat, zveřejňovat nebo jinak nakládat s autorskými díly zveřejňovanými na této internetové stránce.

V případě ohrožení nebo porušení autorských práv jakoukoli třetí osobou se bude autor a/nebo společnost domáhat ochrany autorských práv ve smyslu občanskoprávních a trestněprávních předpisů, zejména Autorského zákona a trestního zákona.

Prosíme všechny osoby, které mají podezření, že mohlo dojít k porušení autorských práv děl prezentovaných na této internetové stránce, aby tuto skutečnost oznámily přímo společnosti boodyy company s. r. o.